นักเขียนบทละคร

“DIPROM” ผลักดัน “Soft Power” ไทยสนับสนุนนักเขียนบทละครหน้าใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

“DIPROM” ผลักดัน Soft Power ไทยสนับสนุนนักเขียนบทละครหน้าใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์พร้อมมอบรางวัลผู้ชนะใน “กิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมผ่านบทละครเชิงสร้างสรรค์ DIPROM Creative Drama Script – DCS 2023”   กรุงเทพฯ 22 กรกฎาคม 2566 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมร่วม...