นักสะสม

สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยฯ ชวนสะสมของที่ระลึก “แสตมป์ศาลาไทย”

สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยฯ ชวนสะสมของที่ระลึก “แสตมป์ศาลาไทย” ภายในงานแสดงตราไปรษณีย์โลก 2566 ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ส.ต.ท.) ชวนสะสม “แสตมป์ศาลาไทย” จัดทำเป็นแผ่นที่ระลึกอันทรงคุณค่า สถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม มี 7 สี...