นพ.สุริยเดว

หมอเดวชี้ ภาพรวมคุณธรรมสังคมไทยเพิ่มขึ้น แต่ยังมีระดับที่น่าเป็นห่วง

หมอเดวชี้ ภาพรวมคุณธรรมสังคมไทยเพิ่มขึ้น แต่ยังมีระดับที่น่าเป็นห่วง แนะให้สำรวจคุณธรรมทุกพื้นที่รายจังหวัด ผลักดัน soft power เปลี่ยน Mindset คนในสังคม วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ...