ธรรมศาสตร์

ธรรมศาสตร์ จัดงานเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566

ปทุมธานี - ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) จัดงาน "วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของนักวิจัยผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 9 ประเภทรางวัล แก่นักวิจัยจำนวน 90 ราย โดยภายในงานรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงก้าวต่อไปของงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม...

กตป.ผนึก “กสทช.-ธรรมศาสตร์” เปิดเวทีรับฟังความเห็นคนกรุงฯ เตรียมยื่นข้อสรุปต่อรัฐสภา

เร่งพัฒนา กสทช. เพื่อประโยชน์ประชาชน กรุงเทพฯ 19 ธันวาคม 2565 - ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า วันนี้ (19 ธ.ค. 65) กตป....