ธนาคารยูโอบี

ธนาคารยูโอบี ร่วมดูแลทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด ผ่านรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัปไซเคิลจากชุดยูนิฟอร์มเก่า

บรรยายใต้ภาพ  -- ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย นำโดยนางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัล (ขวา) มอบเงินบริจาคสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยมีพญ. พนิดา ศรีสันต์ ผู้จัดการกองทุนฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมร่วมด้วยนางสาววิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ (ซ้าย) กรุงเทพ, 6...