ตลาดสี่มุม

40 ปี “ตลาดสี่มุมเมือง” เคียงข้างเกษตรกรไทย ตอกย้ำ “ศูนย์กลางค้าส่งผักผลไม้ของสดชั้นนำของเอเชีย”

ครบรอบ 40 ปี “ตลาดสี่มุมเมือง” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เคียงข้างเกษตรกรไทย ตอกย้ำ “ศูนย์กลางค้าส่งผักผลไม้ของสดชั้นนำของเอเชีย” มาตรฐานระดับโลก เดินหน้าลงทุนครั้งใหม่ ควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมาย “ตลาดค้าส่งเพื่อความยั่งยืน” ต้นแบบตลาดกลางค้าส่งระดับโลก ที่บริหารจัดการครบวงจร การจัดประเภทสินค้า การให้บริการอย่างมีระบบโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดระบบแรงงาน และการเก็บข้อมูลราคาสินค้าที่องค์กรและเกษตรกรนำไปใช้อ้างอิงเป็นราคากลางของประเทศ สี่มุมเมือง...