ซูเลียน

“ซูเลียน” จัดงานใหญ่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 27

พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และประดับเข็มเกียรติยศแก่นักธุรกิจซูเลียน ซูเลียน (ประเทศไทย) ตอกย้ำผู้นำธุรกิจขายตรง ก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 ภายใต้สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ราคาได้มาตรฐาน เดินหน้าจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและประดับเข็มเกียรติยศแก่นักธุรกิจซูเลียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงาน และเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเพิ่มศักยภาพ เพื่อการต่อยอดสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา ประธานกรรมการ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด...