ซีกัล

สมอ. มอบใบอนุญาต มอก.เครื่องครัวนอนสติ๊ก ให้กับ “ซีกัล” ที่ผ่านมาตรฐานรายแรกในไทย

สมอ. มอบใบอนุญาต มอก.เครื่องครัวนอนสติ๊ก ให้กับ “ซีกัล” ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องครัวนอนสติ๊ก ที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรายแรกในไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มอบใบอนุญาต มอก. เครื่องครัวนอนสติ๊กให้กับ “ซีกัล”ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องครัวนอนสติ๊กที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรายแรกในไทย เพื่อเป็นเครื่อง หมายการันตีคุณภาพเครื่องครัวนอนสติ๊กที่ได้มาตรฐานการผลิต ผ่านกระบวนการทดสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนด เพิ่มความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องครัวนอนสติ๊กให้แก่ผู้บริโภค  พร้อมประกาศคุมเข้มกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องครัวเคลือบสารกันติด หรือ นอนสติ๊ก...