ชุมชนย่านคลองสาน

ไอคอนสยาม จัดนิทรรศการ ผลงานนักศึกษา สร้างตราสัญลักษณ์ร้านค้าให้กับ ชุมชนย่านคลองสาน ธนบุรี

ไอคอนสยาม จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สร้างตราสัญลักษณ์ร้านค้า ให้กับชุมชนย่านคลองสาน ธนบุรี ในโครงการ “ออกแบบเพื่อชุมชน ปีที่ 2” ต่อยอดความรู้ด้านการออกแบบนอกห้องเรียน สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมร่วมกัน ไอคอนสยาม มีแนวคิดการส่งต่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนเป็นวงกว้าง สร้างความยั่งยืนในทุกมิติ มีการพัฒนาและต่อยอดให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน ไม่ใช่เป็นเพียงการทำกิจกรรมเพียงครั้งคราวแล้วจบไป แต่ไอคอนสยามยังคงดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มาโดยตลอด...