ชีววิทยาศาสตร์

ทีเซลส์ ร่วมกับเครือข่ายด้านชีววิทยาศาสตร์ จัดงาน Bio Asia Pacific 2022 ผลักดันงานวิจัย ออกสู่ตลาด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ VNU Asia Pacific (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค) ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายด้านชีววิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค จัดงาน Bio Asia Pacific...