ชาร์จไฟฟรี

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ชวน “ชาร์จใจ ชาร์จไฟฟรี” จากพลังงานแสงอาทิตย์

ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์พลังงานสีเขียวกลางลานเซ็นทรัลเวิลด์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. นำโดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมเชิญชวนคนหัวใจสีเขียว เข้ามาเรียนรู้...