ชะลอวัย

“เดอะคลีนิกค์” และ “เมดีซ กรุ๊ป” เปิดตัวเก็บไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ มิติใหม่ของการชะลอวัย

“THE KLINIQUE (เดอะคลีนิกค์)” และ “เมดีซ กรุ๊ป”เปิดตัวศูนย์การเก็บไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ (Cell Harvesting Center) มิติใหม่ของการชะลอวัยแข็งแรงจากภายใน…สู่รูปลักษณ์ที่ดีไซน์ได้ตามต้องการ กรุงเทพ (9 พฤษภาคม 2566) - บมจ.เดอะคลีนิกค์ฯ หรือ THE KLINIQUE สถาบันด้านความงามและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม...