ชลน่าน ศรีแก้ว

ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ และ กลุ่ม “คนรักหมอ” จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ปิดท้ายสงกรานต์ ปี67  

ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ผนึกกำลังกลุ่ม “คนรักหมอ”  (นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของคนไทย ปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์ ปี 67 28 เมษายน 2567 : บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในการเป็นสถานบำบัดยาเสพติดภาคเอกชน ดูแลคน...