จิตราวดี เหมมณฑารพ

N Health และ “จิตราวดี เหมมณฑารพ” ชวนทำเมนูเพื่อสุขภาพเสริมสร้างสารอาหารทดแทนผู้มีภาวะภูมิแพ้อาหารแฝง

เพราะการกินดีอยู่ดีไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว และมีการพัฒนาไปตามความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิทยาการทางการแพทย์ ซึ่งเป้าหมายที่สำคัญคือ การนำมาซึ่งสุขภาวะของแต่ละบุคคล ปัจจุบันเห็นได้ว่ามีแนวทางใหม่ๆ ในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าสู่ร่างกายมีผลต่อร่างกายอย่างไร และทำให้เกิดอาการตอบสนองไวผิดปกติ จากภาวะแพ้อาหาร หรือไม่ หรือเป็นเพียงภูมิแพ้อาหารแฝงเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เอ็น สเปซ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพ ภายใต้ บริษัท เนชั่นแนล...