จัดนิทรรศการ

“สนช.” ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ “ม.ศิลปากร” จัดงานแสดงนิทรรศการ

Bloom 2022: The Southern Blooming อวดโฉม 20 ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชายแดนใต้ สร้างแรงบันดาลใจและรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นผลตอบรับเกินคาด ปิดฉากไปแล้วอย่างงดงามกับงานแสดงนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (The Southern Blooming) ผ่านการอวดโฉม 20 ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)...