จดหมายแจ้ง

ต้นสังกัดส่งจดหมายเตือน “แม่หญิงลี”

วันที่ 29 ส.ค. 65 "แม่หญิงลี" ถูกต้นสังกัดส่งจดหมายเตือน เพราะเหตุว่าไม่ทำตามสัญญาของบริษัทชี้แจง เรื่อง การรับงานของ Influencer ในสังกัด โดยโพสต์จดหมายลงเพจเฟสบุ๊ก JFOSI MEDIA พร้อมข้อความว่า " เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565...