งานเดิน-วิ่ง

สสส. – สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งฯ จัดงานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า  ลด ละ อบายมุข 22 พ.ค.นี้

สสส. สานพลัง สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า  ลด ละ อบายมุข 22 พ.ค.นี้ พร้อมกันกว่า 60 สนามทั่วไทย ชูแนวคิด Running Living in...