คุณสุนันท์ มหาวงษ์

“คุณสุนันท์ มหาวงษ์” หนุ่มไฟแรงที่หลงรักในการทำเกษตรตามศาสตร์พระราชา

หนุ่มไฟแรงที่หลงรักในการทำเกษตรตามศาสตร์พระราชา เกษตรกรต้นแบบท่านนี้ ก็คือ "คุณสุนันท์ มหาวงษ์" https://youtu.be/WG2Epu0Tn4A