คุณวิชิต ทุ่งส่วย

“คุณวิชิต ทุ่งส่วย” ผู้ที่รักการพัฒนาการต่อยอดและแปรรูปผักหวานป่า จนมากลายเป็น “ชาผักหวานป่า”

"คุณวิชิต ทุ่งส่วย" เกษตรกรต้นแบบชาวเมืองแพร่ผู้ที่รักการพัฒนา การต่อยอด และแปรรูปผักหวานป่า จนมากลายเป็น “ชาผักหวานป่า” ให้ทุกคนได้ลิ้มลอง https://youtu.be/BSgLqYq-ahE