คุณนฤมล บุญเคลิ้ม

“คุณนฤมล บุญเคลิ้ม” เกษตรกรต้นแบบชาวปากพลี ผู้ถอดองค์ความรู้การเกษตร โดยใช้เครื่องมือ VRIO Model

"คุณนฤมล บุญเคลิ้ม" เกษตรกรต้นแบบชาวปากพลี จ.นครนายก ผู้ที่ถอดองค์ความรู้การทำการเกษตรโดยใช้เครื่องมือ VRIO Model จนเกิดเป็นสวนทองมล แบบวิถีไทพวน https://youtu.be/sZUdY_y2fVo