คุณธนิกานต์ กองสี

“คุณธนิกานต์ กองสี” เกษตรสาวรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่หลงรักในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่

"คุณธนิกานต์ กองสี" เกษตรสาวรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งปราจีนบุรี ที่หลงรักในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ควบคู่ไปกับการทำงานประจำ https://youtu.be/BmRRbH_5XQ8