คุณฉัตรชัย สมบัติแก้ว

“คุณฉัตรชัย สมบัติแก้ว” เกษตรกรต้นแบบชาวปากช่อง ผู้มองเห็นโอกาสท่ามกลางวิกฤติรอบด้าน

"คุณฉัตรชัย สมบัติแก้ว" เกษตรกรต้นแบบชาวปากช่อง จ.นครราชสีมา ผู้มองเห็นโอกาสการทำการเกษตรท่ามกลางภาวะวิกฤติรอบด้าน https://youtu.be/NCYKOY2zaSA