1. Home
  2. คิง เพาเวอร์

Tag: คิง เพาเวอร์

คิง เพาเวอร์  รับประกาศเกียรติคุณบัตร เสมาคุณูปกา

คิง เพาเวอร์ รับประกาศเกียรติคุณบัตร เสมาคุณูปกา

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ รับประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก เสมาคุณูปการ มุ่งส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลเยาวชนไทย นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์  เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก เสมาคุณูปการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหรือบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ สำหรับรางวัลที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับในครั้งนี้สืบเนื่องจากการสนับสนุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียมระดับมาตรฐานสากล ให้แก่โรงเรียน…

Read More
Loading...