คิง พาวเวอร์

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ จัดงานแถลงข่าว THE POWER BAND 2023 Season 3

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย จับมือ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 6 ค่ายชั้นนำ จัดงานแถลงข่าว THE POWER BAND 2023 Season 3 เวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ  เพื่อเฟ้นหาสุดยอดวงดนตรี...