ควาย

“บิทคับเวนเจอร์ส – เจ้าทุย – ซีพีเอฟ” จับมือเปิดตัวอาหารควายสูตรใหม่ พาควายไทยพัฒนาไปสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 บริษัทบิทคับเวนเจอร์สจำกัด ร่วมกับบริษัทเจ้าทุยจำกัด และบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอฟอาหารสัตว์บก) เปิดตัว "อาหารควายอาหารข้นคุณภาพดี" อาหารสูตรใหม่สำหรับควายไทย เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูควายไทยคุณภาพดีด้วยอาหารที่มีคุณภาพและสารอาหารครบครัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าและยกระดับวงการควายไทยให้ทัดเทียมสากล พร้อมยังช่วยให้เกษตรกรชาวไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีสมาคมอนุรักษ์พัฒนาควายไทย เกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทย และผู้ที่สนใจ...