ควันธูป

ขนลุกมาก!! ควันธูป “อาจารย์เป็นหนึ่ง” ในคืนนวราตรี เป็นรูปพระพิฆเนศ

จบลงอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอย สำหรับ “วันวิชัยทัสมิ” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นงานประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขก ที่ผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่ โดยในปีนี้ “อาจารย์เป็นหนึ่ง” ก็ได้ควงแขน “ฮาย อาภาพร” ไปร่วมงานด้วย ท่ามกลางประชาชนที่ศรัทธา ในองค์เทพฮินดู ที่มาร่วมพิธีกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงที่ประชาชนได้จุดธุปกราบไหว้เทพเจ้าอยู่นั้น ก็มีคนตาดีคนหนึ่งได้ถ่ายภาพอาจารย์เป็นหนึ่งที่จุดธูปเช่นกันในพิธีกราบไหว้เช่นกัน แต่จุดพีคอยู่ที่ควันธูปที่อาจารย์เป็นหนึ่งจุดนั้น...