ครู กทม.

ครู กทม. ศจย. และเครือข่าย ยืนยันนโยบายห้ามบุหรี่ไฟฟ้า หวั่นแพร่ระบาดในเด็ก

ครู กทม. ศจย. และเครือข่ายนักสาธารณสุขเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ยืนยันนโยบายห้ามบุหรี่ไฟฟ้า หวั่นแพร่ระบาดในเด็ก ศจย.ได้ร่วมกับ หน่วยวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง สำนักการศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “รู้เท่าทัน บุหรี่ไฟฟ้าและแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย” ณ โรงแรมเอเชีย ห้องราชเทวี 1 ในวันที่ 24 กรกฎาคม...