ครูเชาว์

“ครูเชาว์” ผู้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อสังคมใน (ชุมชนบ้านปูน) “siamrath x community” EP.2

Siamrath X Community EP.2 ขอพาเพื่อน ๆ พบกับชุมชน บ้านปูน ชุมชนเก่าย่าน พระรามแปด และศูนย์พัฒนาเด็ก พระรามแปด และเรื่องราว ของครูเชาว์ ที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อชุมชน และยังวิถีชีวิตเก่าแก่ ศาลโรงทาน ศาลาโรงธรรม ศาลาเก่าแก่ ภายในชุมชน...