ครอบครัวที่เปราะบาง

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ผนึก  SC Johnson เนรมิตรสร้างบ้านครอบครัวที่เปราะบาง ต่อเนื่อง

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) ผนึก  SC Johnson เนรมิตรสร้างบ้านครอบครัวที่เปราะบาง ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีต่อเนื่อง  มุ่งเน้นความช่วยเหลือกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว- ผู้สูงอายุอาศัยตามลำพัง และคนพิการ เพื่อยกระดับชีวิตที่ดีขึ้น เน้นส่งเสริมความเท่าเทียมและปลอดภัย นำเสิร์ฟ 20...