ครบรอบ65ปี

MEA ครบรอบ 65 ปี จุดประกายอนาคตที่ยั่งยืน  “65th MEA SPARK the Sustainable Future” 

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MEA ครบรอบ 65 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 MEA ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “65th MEA SPARK...