คณะ วปอ.58

คณะ วปอ 58 ร่วมกิจกรรม มอบสิ่งของ อุปกรณ์ computer ให้ 4 โรงเรียน ใน อ.ปากช่อง นครราชสีมา

คุณ ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ พร้อมด้วยคณะ วปอ 58 ร่วมกิจกรรม มอบสิ่งของ อุปกรณ์ computer PC และ notebook โต๊ะเก้าอี้ กีฬา มอบขนมไอศครีมเลี้ยง จัดสร้างห้องสุขาสำหรับ นักเรียนแยกชายกับหญิง มอบขนมไอศครีมเลี้ยงอาหารกลางวันให้ครูและตัวแทน นักเรียนจำนวน...