คณะบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ โชว์ต้นแบบ “Sustainable Business Model”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯโชว์ต้นแบบ Sustainable Business Model  ภายในงาน “บัญชีแฮปปี้ Farm Fair” ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืน พร้อมเปิดตัว CBS Application เชื่อมโยงคาร์บอนเครดิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CBS) จัดงานใหญ่ “บัญชีแฮปปี้ Farm Fair” ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืนโดยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.),...