กิจกรรมในโครงการเพื่อสังคม

สื่อสารองค์กรของ 2 บริษัทชั้นนำ “เคหะสุขประชา” และ “ทิพยประกันภัย”เตรียมพร้อมเดินหน้า ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการเพื่อสังคม

สองหน่วยงานฝ่ายสื่อสารองค์กร “เคหะสุขประชา” และ “ทิพยประกันภัย” เตรียมพร้อม ร่วมจัดโครงการเพื่อสังคม มุ่งหวังสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน พร้อมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ บมจ.ทิพยประกันภัยอีกด้วย คุณวีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เดินสายพบปะฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือต่างๆ ร่วมกัน...