การออกแบบยอดเยี่ยม

พาณิชย์ มอบรางวัล การออกแบบยอดเยี่ยมปี 2566 ยกระดับสินค้าไทย สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจสู่สากล

พาณิชย์มอบรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมปี 2566 Design Excellence Award 2023 ยกระดับสินค้าไทยสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจสู่สากล กรุงเทพมหานคร – 4 กันยายน 2566 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมปี 2566 (Design Excellence Award 2023) ...