การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

“กลิ่นไอดิน ถิ่นรวงข้าว”  ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางคึกคัก

การจัดงาน กลิ่นไอดิน ถิ่นรวงข้าว เมื่อวันที่ 29-31 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. หมู่บ้านทำกลองเอกราช ต.เอกกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ที่ผ่านมา ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองเติบโตกระจายรายได้ทุกภาคส่วน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้...