กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กองทุน ววน.)

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กองทุน ววน.) โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กองทุน ววน. ชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ชม ชิมอาหาร 7 ลุ่มน้ำ รับพาสปอร์ตสุดลิมิเต็ดจำนวนจำกัด! ร่วมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ที่ทำเนียบรัฐบาล 14 ม.ค.นี้ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ในธีม “วัฒนธรรมอาหาร 7...