กสศ.-OECD

กสศ.-OECD เปิดผลวิจัย PISA for Schools ครั้งแรกของไทย

กสศ.-OECD เปิดผลวิจัย PISA for Schools ครั้งแรกของไทยพบ เด็กช้างเผือกสร้างได้ ด้วยการส่งเสริมทักษะอารมณ์และสังคม ชู Big 5 Model ปลดล็อคข้อจำกัดพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ - โรงเรียนชายขอบ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)...