กสทช

กสทช. ร่วมกับพันธมิตรจัดการประชุม Girls in ICT Thailand 2024

ส่งเสริมให้เด็กหญิงและเยาวสตรี รวมถึงเยาวชนสามารถพัฒนาทักษะในสาขาอาชีพด้านดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Girls in ICT Thailand 2024 ภายใต้ธีม “Leadership” โดยได้รับเกียรติจาก กสทช....