กระทรวงยุติธรรม

รมต.ยุติธรรม มอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ คณะผู้นำตำบลอาสา แก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตํารวจเอก ทวี สอดส่อง มอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ คณะผู้นำตำบลอาสา แก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ภาคประชาชน จำนวน 60 ตำบล 120 คน คณะศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จ.นนทบุรี และลพบุรี พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะตลอดจนรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เม.ย.2567 เวลา...