กระทรวงพลังงาน

ก.พลังงาน ,กระทรวง อว. ผนึก TSAST, CCPIT และ CAS-ICCB จัดใหญ่ “2023 Green Technology Expo”

กระทรวงพลังงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนึก สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน (TSAST), CCPIT และ CAS-ICCB จัดใหญ่ “2023 Green Technology Expo” หวังผลักดันให้เกิดการใช้และกระจายนวัตกรรม เทคโนโลยี พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย 9...

กระทรวงพลังงาน สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เชื่อมไทยสู่เวทีระดับภูมิภาค

กระทรวงพลังงาน สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เชื่อมไทยสู่เวทีระดับภูมิภาค พร้อมรับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดในงาน ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2023 อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เชื่อมโอกาสไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน ผสานความร่วมมือ...

กระทรวงพลังงาน ผนึกกำลัง TSAST, CCPIT และ CAS-ICCBจัดงาน “2023 Green Technology Expo”

กระทรวงพลังงาน ผนึกกำลัง สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน (TSAST), CCPIT และ CAS-ICCBจัดงาน “2023 Green Technology Expo” เดินหน้ากำหนดแผนลดการปล่อย GHG พร้อมหนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และส่งมอบโลกให้คนรุ่นใหม่ กระทรวงพลังงาน, สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน (TSAST),...