กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ จัดแสดงเรื่องราวอันทรงคุณค่า นิทรรศการ “Weaving the Way: A Journey of Thai Silk”

เปิดตำนานเส้นทางงานอนุรักษ์ผ้าไทย ร่วมสืบสานสุดยอดมรดกทางภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลก กว่า ๗ ทศวรรษที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานและตั้งพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่แสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของความเป็น “ไทย” โดยเฉพาะงานอนุรักษ์ “ผ้าไทย” อันหมายถึงผ้าทุกชนิดที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยฝีมือคนไทย ไม่ว่าจะเป็น ผ้าลายขิด ผ้ายก ผ้าจก น้ำไหล มัดหมี่...

“กระทรวงการต่างประเทศ” จับมือ “มูลนิธิไทย” จัดงานมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี 2565

“Public Diplomacy Award 2022” เชิดชูผู้สร้างแฟนคลับ “นิยมไทย” ในต่างแดน  นับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิไทย  จัดงานมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี 2565 “Public Diplomacy Award 2022”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้บุคคล กลุ่มบุคคลทั่วไปหรือองค์กรที่เป็นคนไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยที่สร้างชื่อเสียง จนเป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวต่างประเทศ นำไปสู่การสร้างแฟนคลับให้กับประเทศไทย คนไทยและความเป็นไทย...