กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 21 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 22 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ยกระดับการเป็นองค์กรดิจิทัล

กรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 21 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 22 ด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ยกระดับการเป็นองค์กรดิจิทัล 3 ต.ค. 66 / กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 21 ปี โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์...

มอบโล่ BSA Building Safety Awards 2022 รางวัลแห่งเกียรติยศ สร้างต้นแบบอาคารปลอดภัยปีที่ 7

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 “BSA Building Safety Awards 2022” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น...