1. Home
 2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Tag: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มศว พัฒนา OTOP สู่วิกฤตโควิด 19

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มศว พัฒนา OTOP สู่วิกฤตโควิด 19

  กับ “งานมอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์” กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดงานมอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ให้กับผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่น โดยก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ผ่านการอบรมและร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย รูปร่างและความแปลกใหม่ สวยงาม ตามความต้องการของผู้ใช้ แต่ยังคงอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ OTOP อย่างใกล้ชิด ภายในงาน มีการกล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้…

  Read More
  Loading...