กรมธนารักษ์

“กรมธนารักษ์” แจงแล้ว มูลนิธิชยันโตฯ ครอบครองพื้นที่โดยมิชอบ โยนกองทัพบกเป็นผู้ดูแล

ลั่นสำนักพุทธยื่นเรื่องขอเป็นวัดแต่เพิ่งทำหนังสือยกเลิก 1-2 วัน หลัง “ศรีสุวรรณ”  ไปร้อง กรณี “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขาธิการองค์การสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องสอบสถานที่ตั้งของสำนักสงฆ์ “ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย” หรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวัดท่าไม้ของ “หลวงพี่อุเทน” อยู่ในพื้นที่ราชพัสดุตามพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดิน เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร พ.ศ.2481 โดยกรมธนารักษ์กระทรวง การคลัง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ฯ ว่าได้มีการขออนุญาตใช้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ จนทำให้เกิดเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย รายการโหนกระแสวันที่ 23 มี.ค. 65 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม...