กรมชลฯ

กรมชลฯ นำสื่อมวลชน ติดตามโครงข่ายการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก

“กรมชลประทาน” จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโซนภาคตะวันออก พาเยี่ยมชมโครงอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง และอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการเชื่อมโยงเครือข่ายน้ำในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 25-26 มกราคม 2567 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 นายจิรพงษ์...