กบข.

พช. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ติดอาวุธวิเคราะห์ตลาดทุน ปรับพอร์ต กบข. สู่เป้าหมาย เกษียณอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่สมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2567...