86 ปี รพ. หัวเฉียว มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่และทุนเรียนดี

นายสุธี เกตุศิริ (แถวนั่ง : 4 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาและทุนเรียนดีแก่บุตรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และมอบของที่ระลึก สัญลักษณ์ 86 ปี แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โดยมี นางประภัสสร รุจิรากรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว (แถวนั่ง : 3 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมในพิธี เนื่องในวันครบรอบก่อตั้ง 86 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

About Author