“ดร.ไพศาล” ปธ.เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี’66 สมาคมการค้าฯ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ดร.ไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ ผู้ประกอบการธุรกิจรถตอกเสาเข็มแห่งแรกของโลก ในนามบริษัท โตว่องไว จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลาง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการประชุมโดย ดร.วินัย รุ่งฤทธิเดช นายกสมาคมฯ และ อาจารย์ลิขิต กลิ่นถนอม. เลขาธิการสมาคมฯ การประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ ประกอบด้วย การเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2566 โดยสมาคมได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565 รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

About Author