“แรบบิทแคช” เปิดตัวแคมเปญ “Rabbit Cash Sustainability หัวใจแห่งความยั่งยืน…เริ่มที่คุณ”

“แรบบิทแคช” เปิดตัวแคมเปญ “Rabbit Cash Sustainability หัวใจแห่งความยั่งยืน…เริ่มที่คุณ”
ชู “สินเชื่อสวัสดิการ” ตอกย้ำวิสัยทัศน์ พนักงานคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

บริษัท แรบบิท แคช จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยตอกย้ำวิสัยทัศน์ ให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย รวดเร็ว อย่างเท่าเทียมกัน เปิดตัวแคมเปญ “Rabbit Cash Sustainability หัวใจแห่งความยั่งยืน…เริ่มที่คุณ”

คุณรัชนี แสนศิลป์ชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท แคช จำกัด เปิดเผยว่า วันนี้ ESG เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ เพราะ ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance และนักลงทุนนำมาใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน โดยจะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจ ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล ส่วนทางด้าน Social หรือ สังคม เป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดว่าองค์กรมีการจัดการความสัมพันธ์ การสื่อสาร และการดูแล ลูกจ้าง suppliers ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ได้อย่างไร

คุณรัชนี แสนศิลป์ชัย

แรบบิทแคช เชื่อว่าการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร เริ่มต้นจากพนักงาน ดังนั้นการเข้าใจ การดูแล ช่วยเหลือและการมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี จะทำให้พนักงานทำอย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงคิดโปรแกรมสินเชื่อสวัสดิการแรบบิท แคชขึ้นมา เพื่อสนับสนุนให้องค์กรใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือพนักงานด้านการเงิน เพื่อป้องกันและยับยั้งการเข้าสู่หนี้นอกระบบด้วย นอกเหนือจากนี้เรายังมีการดูแลด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้

 1. ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน จัดอบรมให้พนักงาน การบริหารจัดการรายได้ รวมถึง แนวทางในการแก้ไขปัญหา เมื่อมีเหตุขัดข้องทางการเงิน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเรื่องการเงินของตัวเอง
 2. การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลบุคลากรในองค์กรในรูปแบบใหม่ ๆ ผ่านการ sharing ประสบการณ์ ในแรบบิทแคช HR Community เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดูแลในความต้องการทุกอย่างได้อย่างเหมาะสม
 3. ความมั่นคงในอนาคต เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัย ให้กับพนักงานและคนในครอบครัว เช่น แรบบิทแคชมีการแจกประกันให้กับพนักงานที่กู้ หรือ การมีโปรแกรมการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ ในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นต้น
 4. สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงสวัสดิการทางการเงิน เมื่อมีความจำเป็นฉุกเฉิน ได้ในทันที ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชม. 7 วัน ด้วยมีวงเงินและอัตราดอกเบี้ยที่ดอกเบี้ยที่เหมาะสม โดยไม่เช็คเครดิตบูโร และไม่ต้องมีหลักประกัน
  ทั้งนี้ ในช่วงระยะกว่า 1 ปีที่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ มีองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมแล้วมากกว่า 250 บริษัท จำนวนพนักงานมากกว่า 70,000 คน ที่สามารถเข้าถึงเงินกู้ฉุกเฉินนี้ได้

รายละเอียดของสินเชื่อสวัสดิการ
“เงินก้อนฉุกเฉิน” สำหรับพนักงาน จึงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางด้านการเงินที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับความต้องการและแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ คือ

 1. เงื่อนไขที่ยืดหยุ่นและแตกต่าง
 • ไม่เช็กเครดิตบูโร
 • ไม่ต้องมีบุคคลและทรัพย์สินค้ำประกัน และทั้งผู้กู้และองค์กร
 • วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับความสามารถและระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้ของแต่ละบุคคล
 • ไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ประกอบการกู้ยืม
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละองค์กร เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรนั้น
 • สามารถจ่ายชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดได้ตลอดเวลาผ่าน mobile banking ของทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และเมื่อจ่ายชำระหนี้ครบแล้ว สามารถกู้ใหม่ได้ทันที
 1. ขั้นตอนที่สะดวก
 • สามารถกู้ได้ผ่านไลน์ หรือ application และรับเงินเข้าบัญชีทันที
 • กู้และจ่ายชำระได้ตลอด 24 ชั่วโมง /7 วัน
 1. ไม่มีภาระค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงใด ๆ ต่อองค์กร

สุดท้ายนี้ แรบบิทแคช ซึ่งอยู่ในเครือบีทีเอส กรุ๊ป ที่ยึดถือแนวทางการให้บริการด้วยโซลูชั่นที่ยั่งยืน เพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาโดยตลอด ทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้ดำเนินรอยตามวิสัยทัศน์นี้ในการนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการ ให้เป็นทางเลือกและเป็นเครื่องมือขององค์กรในการช่วยเหลือพนักงาน ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร คุณรัชนี กล่าวเพิ่มเติม

คุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร / กรรมการ / ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หนึ่งในความยั่งยืนก็คือเรื่องของบุคลากร เพราะธุรกิจเราเป็นธุรกิจบริการ พนักงานคือคนสำคัญในการดูแลลูกค้าดังนั้นเมื่อมีสินเชื่อสวัสดิการไว้รองรับ ก็จะทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องการเงิน และช่วยหนี้นอกระบบเยอะพอสมควร ถ้าเดือดร้อนเมื่อไรก็สามารถเข้าถึงได้เลย แล้วพนักงานก็จะทำงานอย่างตั้งใจและมีประสิทธิภาพขึ้น BTS ได้เข้าร่วมกับแรบบิทแคชมาประมาณปีกว่า ก็มีคนใช้บริการเยอะมาก และเท่าที่สอบถามพนักงานการเงินก็คล่องมากขึ้นด้วยครับ”

คุณภาคิน ภู่ประเสริฐ Head of Strategy Department โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า “โรงพยาบาลพระรามเก้า” เดินหน้าสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ยกระดับการให้บริการตอบรับความต้องการผู้รับบริการยุคดิจิทัล ผ่านการพัฒนา 3 องค์ประกอบสำคัญเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วย คน-กระบวนการ-เทคโนโลยี พร้อมพัฒนาการให้บริการทั้งระบบโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตอนก่อนรับบริการ, ระหว่างรับบริการ และหลังรับบริการ โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้ความสำคัญกับคนในองค์กร เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทุกปัญหาของพนักงานให้มีความสุข ที่ผ่านมารพ.ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นที่หนึ่ง เพราะหากพนักงานของเรามีสภาวะจิตใจที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลต่อการทำงานทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข รพ.จึงอยากดูแลช่วยเหลือพนักงานที่อาจมีปัญหาด้านการเงินแบบฉุกเฉิน ได้มีทางออก จึงได้มาร่วมกับ แรบบิทแคชในครั้งนี้

นอกจากนี้แคมเปญ Rabbit Cash Sustainability ได้ร่วมกับศิลปินชื่อดังมาสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสร้างกำลังใจให้คนทำงานผ่านสื่อบีทีเอสเป็นขบวนรถไฟฟ้าแห่งความยั่งยืนผ่านงานศิลปะรูปแบบ Block Stencil เปลี่ยนโฉม Character Rabbit Sustainability พี่ต่ายสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืน ออกแบบโดยศิลปิน สตรีทอาร์ต ชื่อดังของไทย คุณรักกิจ สถาพรวจนา นอกจากนี้ยังสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วย MV เพลง “ แค่จับมือกันไว้” โดย ซาร่า ซาโรล่า และงานแสดงผลงานศิลปะ Exhibition Art Rabbit Cash X Rukkit ที่สัมผัสได้ที่คาเฟ่ชื่อดัง “ After You Dessert Café ” สาขาตึก เดอะยูนิคอร์น พญาไท เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษในทุก ๆ มิติการสื่อสารแบบครบวงจร

สำหรับกิจกรรมสนุก ๆ ภายใต้แคมเปญความยั่งยืนลุ้นบัตร BTS เดินทางฟรี 1 ปี ถ่ายรูปคู่กับพี่ต่ายสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนในที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รถไฟฟ้า , After You ตึก Unicorn หรือ Balloon พี่ต่ายที่อนุสาวรีย์ ติด Hashtag #หัวใจแห่งความยั่งยืนเริ่มที่คุณ #Rabbitcashsustainability แล้วโพสต์ลง Facebook ของคุณ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 67 – 30 มิ.ย.67

บริษัทฯ ที่สนใจสินเชื่อสวัสดิการ แรบบิทแคช และร่วมกิจกรรม สามารถดูรายละเอียด ผ่าน Website https://www.rabbitcash.co.th ติดตามข่าวสารของ แรบบิท แคช เพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/rabbitcash และ LINE Official Rabbit Cash
เพราะเราเชื่อว่า…. หัวใจแห่งความยั่งยืน เริ่มที่คุณ

About Author