เอส แอนด์ พี จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมี  คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ(ที่ 4 จากขวา) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คุณประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) คุณเกษสุดา ไรวา ประธานคณะกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) คุณวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้ายสุด) คุณกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและการผลิต(ขวาสุด)พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท แต่เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วใน อัตราหุ้นละ 0.25 บาท จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี้ อัตราหุ้นละ 0.75  บาท รวมเป็นเงิน 386,032,787.25 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567  ณ เอส แอนด์ พี ฮอลล์ สุขุมวิท  26  เมื่อเร็ว ๆ นี้

About Author